آدرس

جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت 
خیابان ابن سینا
کوچه 4 غربی پلاک 9

ارتباط با ما

  info@shayanindustry.com : ایمیل  
 +98 (21) 22726739 : تلفن 
+98 (21) 22726739 : فکس

لینک های مرتبط

ShayanMining
IranRoadHeader